2015-09-20 17:32 #0 av: Hera

Du som har iFokus Insider kan anmäla inlägg/kommentarer som bryter mot sajtens regler. Läs mer här!

Om du har iFokus Insider så kan du sedan en kort tid tillbaka anmäla inlägg och kommentarer som är olämpliga och bryter mot sajtens regler. Detta sker genom att du klickar på den lilla knappen "Anmäl" som finns under varje inlägg och kommentar.

Självklart är anmälningarna helt anonyma = ingen kan på något som helst sätt se vem som anmält ett inlägg eller en kommentar!

Sajtvärd/medarbetare på respektive sajt kan ställa in hur många som behöver anmäla ett specifikt inlägg/kommentar innan den tas bort från sajten.

När en kommentar/inlägg blivit bortröstat så går det ut ett automatiskt meddelande till moderatorer på sajten som talar om i vilken tråd det blivit bortröstat och vi har då möjlighet att kontrollera så att det inte bara skett ett misstag. Även den som fått sitt inlägg/kommentar får ett automatiskt meddelande om att det blivit bortröstat.

Efter att en och samma medlem fått 3st kommentarer och/eller inlägg bortröstade så får denne automatiskt 1 veckas skrivförbud på sajten (detta sker utan att värd eller medarbetare behöver göra något). Efter första omgången skrivförbud så leder varje nytt bortröstat inlägg/kommentar till ytterligare 1 veckas skrivförbud.

Man kan bara anmäla varje inlägg/kommentar en gång per medlem, så ingen kan okynnes rösta bort inlägg på egen hand.

Tack för att du som medlem hjälper oss moderatorer att hålla ordning på sajten Glad

// Artikeln är skriven av AnneN. Några få ändringar har gjorts för att artikeln ska passa på den här sajten.